Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Materská škola

Základné informácie

Adresa:  Materská škola Čierne nad Topľou areal skoly ciernenadtoplou2 (2).png
               Čierne nad Topľou 217
               094 34 Bystré

Telefón:  057/77 95 942

E-mail:  mscierne@post.sk


Riaditeľka školy:  Mgr. Anna Husivargová 

Učiteľka:  Viera Jurková  

Školníčka:  Anna Straková

Vedúca školskej jedálne:  Beáta Kriváková

Kuchárka:  Iveta Mikitová

Čas prevádzky MŠ:  6:45 - 15:45 hod.
 

História školstva 

  Dňa 1.júla sa po prvýkrát otvorili dvere MŠ v Čiernom nad Topľou. Materská škola sa nachádzala v pravom krídle kultúrneho domu. Do vlastníctva MŠ boli dané tieto miestnosti: trieda, spálňa, kuchyňa, šatňa, chodba, sklad potravín, WC bolo mimo budovy. ( v budove nie je vodovod)

    MŠ bola jednotriedna s celodennou starostlivosťou a navštevovalo ju 26 detí.

   V decembri 1981 (12.12.1981) bola daná do užívania nová MŠ, ktorá bola dvojtriedna s počtom 48 zapísaných detí. V školskom roku 1999/2000 došlo k zmene v organizácii školy. Bola zrušená jedna trieda pre nízky počet detí.

Súčasnosť školstva 

    MŠ je jednotriedna s celodennou výchovno-vzdelávacou starostlivosťou. Ponúka rodičom v prípade záujmu aj možnosť poldennej výchovno-vzdelávacej starostlivosti. Poskytuje predprimárne vzdelávanie aj deťom s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky ako aj deťom so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami.

 Cieľom predprimárneho vzdelávania v MŠ je dosiahnutie optimálnej  kognitívnej, senzomotorickej a sociálno - citovej úrovne ako základu na školské vzdelávanie v základnej škole a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie sa a začleňovanie do skupiny a kolektívu.

    Výchova a vzdelávanie sa uskutočňuje podľa ŠkVP ,, Zvedavá lienka."  MŠ je umiestnená v peknom a tichom prostredí. Poloha MŠ ako aj prostredie ponúka bezprostredný kontakt s prírodou. MŠ obohacuje výchovu a vzdelávanie o environmentálne prvky, práve kôli možnosti ich plnohodnotného  uplatnenia. Umožňuje získať poznatky a skúsenosti priamym pozorovaním prostredníctvom zážitkového učenia.

    V spolupráci s rodinou MŠ uprednostňuje neformálnu spoluprácu založenú na partnerskej komunikácii a akceptácii osobnosti rodiča. Spoluprácu s rodičmi rozširujeme o pravidelný dialóg, konzultácie a aktívne formy spolupráce: Tekvičkový deň, detské besiedky, ...

                                                                                   Riaditeľka MŠ - Mgr. Anna Husivargová

materska skola cierne n toplou.pngNa záver: 
„Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť o tom ako žiť, čo robiť a akým byť, som sa naučil v materskej škole. Múdrosť nebola na vrchole hory zvanej vysoká škola, ale na pieskovisku nedeľnej školy. Tam som sa naučil: 

            - So všetkými sa podeľ., Hraj fér., Nebi ľudí., Vráť veci tam, kde si ich našiel., Upratuj po sebe., Neber si nič, čo ti nepatrí., Ak niekomu ublížiš, povedz prepáč., Umývaj si ruky pred jedlom., Splachuj., Teplé koláčiky a studené mlieko ti urobia dobre., Ži vyrovnaný život – trochu sa uč a premýšľaj, trochu kresli a maľuj, trochu spievaj a tancuj, hraj sa a pracuj., Každý deň popoludní si zdriemni., Keď vyrazíš do sveta, dávaj si pozor na autá, chyť sa niekoho za ruku a drž sa vždy s ostatnými pohromade., Nikdy neprestaň žasnúť....“                        
                                                                                                                   (Robert Fulghum)


 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka