Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Základná škola

Základné informácie

20180206_110326.jpgAdresa:  Základná škola Čierne nad Topľou,
                Čierne nad topľou 212
                094 34  Bystré

Telefón:  +421 (0)948467403

E-mail:  zscierne212@gmail.com

Web: zsciernenadtoplou.edupage.org
 

Riaditeľka školy:  Mgr. Alena Mitrášová

Triedna učiteľka:  I. trieda (1. a 2. ročník) Mgr. Alena Mitrášová

Triedny učiteľky:  II. trieda (3. a 4. ročník) Mgr. Peter Chamec

Vychovávateľka:  Mgr. Ľudmila Petriľáková
 

História školstva 

Štátna ľudová škola, ktorá tu jestvovala v rokoch 1945 – 1948, bola novým školským zákonom o základnej úprave jednotného školstva z roku 1948 premenovaná na Národnú školu v Čiernom. Zákonnou úpravou z roku 1950 sa škola premenovala na Základnú deväťročnú školu v Čiernom . 
Podľa školského zákona z roku 1948 sa neoddeliteľnou súčasťou pofebruárového systému školstva stali i materské školy. 
Obidve školy žili bohatým kultúrnym životom. Pedagógovia každoročne pripravovali zaujímavé umelecko-športové podujatia. 
Vývoj a transformácia spoločensko-politických a ekonomických pomerov v štáte sa premietla aj do kultúrno-spoločenského, náboženského a športového života obce.

Súčasnosť školstva

V Čiernom nad Topľou sa nachádza Materská škola a Základná škola pre 1. – 4. ročník. K škole prilieha záhrada s preliezkami a pieskoviskom.
Základná škola je dvojtriedna. Je vybavená školským klubom detí. Žiaci navštevujú školskú jedáleň, ktorá sa nachádza v priestoroch MŠ. Do vyšších tried základnej školy dochádzajú žiaci z Čierneho nad Topľou do Základnej školy v Bystrom. Základná škola leží pri ihrisku južne od budovy Obecného úradu.
Škola vytvára čo najvhodnejšie personálne , materiálno-technické, bezpečnostné a hygienické podmienky na dosiahnutie splnenia cieľov a kľúčových kompetencií vytýčených pre primárne vzdelávanie, t.j. pre 1. stupeň ZŠ – ISCED 1.
Od 1. ročníka majú žiaci možnosť pracovať s výpočtovou technikou. Edukačný proces v základnej škole zabezpečujú kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci – učiteľky pre 1. stupeň ZŠ, vychovávateľka, externí učitelia náboženskej výchovy, ktorí majú požadovanú odbornú a pedagogickú spôsobilosť. Svoje skúsenosti využívajú pri komunikácií, motivácií žiakov, ich hodnotení, pozitívnom riadení triedy a udržiavaní neformálnej disciplíny . Ako súčasť kolektívu sú schopní vzájomnej efektívnosti a ľudsky podporujúcej komunikácie, spolupráce a kooperatívneho riešenia problémov.


 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka